EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Komunikat Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z dnia 2019r., poz. 1696 ze zm.)

Powołuje się Panią Ewę Mamczur na koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

  1. Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1)     wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej;

2)     prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;

3)     dokonanie inwentaryzacji stanu dostępności usług świadczonych przez Urząd, w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym;

4)     monitorowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, określonymi w art. 6 ustawy  z dnia 19 lipca  2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5)     monitorowanie działalności Urzędu  w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

6)     sporządzenie raportu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

7)     przygotowanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności w zakresie działalności Urzędu;

Zobowiązuje  wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, a w szczególności kierowników referatów, do współpracy z Koordynatorem oraz udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia w realizacji jego zadań.

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska