EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej

Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka

Kinga Apollo – Dyrektor szkoły
Bożena Zamkotowicz – Wicedyrektor

ul. Piaskowa 28
47-420 Kuźnia Raciborska
tel/fax. 032 419 13 18, 032 4191372, 0324191358
email: sp1kuzniar@poczta.onet.pl , zsoit_kuznia@o2.pl
www.spkuzniar.szkolna.net

Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 296 uczniów (w tym 15 uczniów z Ukrainy), którzy uczą się w 15 oddziałach.

 • w szkole pracuje 38 nauczycieli – wszyscy posiadają wyższe wykształcenie i niezbędne kwalifikacje;
 • w szkole odbywa się nauka języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego;
 • w szkole odbywa się nauka języka niemieckiego jako ojczystego dla części uczniów;
 • w placówce jest pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, każda sala lekcyjna wyposażona jest w tablicę multimedialną lub monitor interaktywny, w pracowni komputerowej zainstalowana jest również podłoga interaktywna, sprzęty te są wykorzystywane w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła przystąpiła do programów Aktywna Tablica, Lekcja Enter, Edukacja na miarę potrzeb, Laboratoria Przyszłości oraz Eksperci Programowania w Podregionie Rybnickim. Uczestnictwo w tych programach pozwoliło na wyposażenie szkoły m.in. w maty edukacyjne, zestawy do budowy prostych robotów programowalnych, drukarki 3D, roboty do nauki programowania. Dzięki tym urządzeniom zajęcia są ciekawe i atrakcyjne dla uczniów.

Dzięki projektowi Zielona pracownia posiadamy nowoczesną pracownię do prowadzenia zajęć z przyrody i biologii, w ramach projektu Edukacja na miarę potrzeb – stworzyliśmy nowoczesne pracownie do nauki chemii i fizyki.

 • dzięki środkom pozyskanym z projektów Eko-pracownia pod chmurką (dofinansowanie z WFOŚiGW) oraz Klasa z drewna (finansowane przez Lasy Państwowe) powstały na podwórku szkolnym wiaty i ścieżki edukacyjne. W ramach tego drugiego projektu całkowicie odnowiono Miasteczko ruchu drogowego;
  uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (m.in laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty), sukcesy w konkursach recytatorskich, retorycznych i ortograficznych oraz w zawodach sportowych;
 •  w szkole funkcjonuje świetlica i stołówka serwującą przygotowywane na miejscu posiłki;
 • szkolna biblioteka dzięki projektowi „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” posiada wiele nowości książkowych i atrakcyjną ofertę czytelniczą dla dzieci;
 • w szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców oraz Klub Wolontariusza.;
 • placówka od lat organizuje duże imprezy środowiskowe integrujące lokalną społeczność oraz uczące wrażliwości na potrzeby innych ludzi (Festyn św. Marcina, udział w miejskim finale WOŚP, Festyn Mikołajkowy, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka);
 • placówka posiada pełnowymiarową halę widowiskowo – sportową wraz z widownią, kompleks boisk „Orlik”, place zabaw dla uczniów młodszych, salkę do gimnastyki korekcyjnej oraz nowoczesną salę do ćwiczeń gimnastycznych zlokalizowaną na koronie widowni;
 • szkoła w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczy w wielu przedsięwzięciach sportowych, m.in. w projektach Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać” i “Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz projekcie Szkolny Klub Sportowy. Dla wszystkich chętnych uczniów organizowane są zajęcia sportowe z piłki ręcznej w ramach działalności UKS;
 • tradycja szkoły są organizowane w pierwszym dniu wiosny Debaty Oksfordzkie oraz kwietniowe uroczystości pod Dębem Katyńskim;
 • uczniowie od lat wyjeżdżają na zielone szkoły, warsztaty ekologiczne, warsztaty językowe. Uczestniczą w życiu kulturalnym poprzez liczne wyjazdy na spektakle teatralne i na lekcje kinowe;
 •  dzieci są objęte opieką pedagogów szkolnych, psychologa, logopedy i korzystają z zajęć specjalistycznych m.in. trening koncentracji biofeedback.
Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska