EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ORSO)

Kontakt

Magdalena Czech-Majer – Specjalista w Referacie ORSO
pokój nr 9, tel. 32-419-14-17 w.129
e-mail: magdalena.majer@umkuznia.pl

Joanna Krechowiecka 
pokój nr 9, tel. 32-419-14-17 w.108
e-mail: joanna.krechowiecka@umkuznia.pl

Beata Pawlak – Inspektor ds. Dowodów Osobistych
pokój nr 3, tel. 32-419-14-17 wew. 118
e-mail: beata.pawlak@umkuznia.pl

Anna Gotzmann – Podinspektor ds. Ewidencji Ludności
pokój nr 3, tel. 32-419-14-17 wew. 128
e-mail: anna.gotzmann@umkuznia.pl

Danuta Michalska – Specjalista ds. Kadrowych i Gospodarczych
pokój nr 7, tel. 32-419-14-17 w.106
e-mail: danuta.michalska@umkuznia.pl

Ewa Mamczur – Podinspektor ds. Kancelaryjnych
pokój nr 4, tel. 32-419-14-17 w.101
e-mail: ewa.mamczur@umkuznia.pl

Agnieszka Gradzińska – Podinspektor ds. Działalności Gospodarczej
pokój nr 1, tel. 32-419-14-17 wew.103
e-mail: agnieszka.gradzinska@umkuznia.pl 

Marcin Gałuszka-Biernacki – Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pokój nr 9, tel. 32-419-14-17 w.108
e-mail: marcin.galuszka@umkuznia.pl

Danuta Ulman – Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej 
pokój nr 22, tel. 32-419-14-17 w.120
e-mail: danuta.ulman@umkuznia.pl

Napiórkowska Wanda – sprzątaczka
Klich Anna – sprzątaczka

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska