EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Kontakt

Pabian Małgorzata – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
pokój nr 15, tel.32/419-1417 w. 124, 419-1454, fax 32/419-1432
e-mail: malgorzata.pabian@umkuznia.pl

Migus Joanna – Inspektor ds. Nieruchomości
pokój nr 14, tel.32/419-1417 w. 111, 419-1454, fax 32/419-1432
e-mail: joanna.migus@umkuznia.pl

Joanna Powroźnik – Inspektor ds. Nieruchomości
pokój nr 14, tel.32/419-1417 w. 111, 419-1454, fax 32/419-1432
e-mail: joanna.powroznik@umkuznia.pl

Beata Chorzelewska – Podinspektor ds. Architektury
pokój nr 11, tel. 32/419-1417 w.113, fax 32/419/1432
e-mail: beata.chorzelewska@umkuznia.pl

Scroll to Top