EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Referat Edukacji, Sportu i Promocji (ED)

Kontakt

Mainusz Anna – Kierownik Referatu Edukacji, Sportu i Promocji 
pokój nr 6, tel. 32-419-14-17 w.142
e-mail: anna.mainusz@umkuznia.pl

Elwira Kalicińska – podinspektor w Referacie Edukacji, Sportu i Promocji 
pokój nr 6, tel. 32-419-14-17 w.142
e-mail: elwira.kalicinska@umkuznia.pl

Dominika Turkiewcz – Specjalista w Referacie Edukacji, Sportu i Promocji
pokój nr 1, tel. 32-419-14-17 w. 103
e-mail: dominika.turkieiwcz@umkuznia.pl

Punkt Informacji Turystycznej

Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej 
tel. +48 500-282-732
e-mail: kuznia@silesia.travel

Punkt czynny w godzinach pracy Kolejki Wąskotorowej – www.kolejkarudy.pl

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska