EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kontakt

Emrich Katarzyna – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 32 419 14 17 wewn.114,  32 419 14 69
fax 32 419 14 32
e-mail: katarzyna.emrich@umkuznia.pl

Scroll to Top