EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Aktywny styl życia szansą na zdrowie – przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.3. „Lokalna infrastruktura sportowa”. 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.09.03.00-00-109/09-02.

Całkowita wartość projektu wynosi: 933.156,37zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynosza: 917.666,37zł, w tym: 
 – środki funduszu w kwocie 780.016,41zł
 – wkład własny gminy w wysokości: 137.649,96zł

Stan istniejacy:

{gallery}stadion2013{/gallery} 

Przedmiot inwestycji obejmuje:

  • wyburzenie istniejących trybun sportowych wraz z zadaszeniem.
  • budowa nowych trybun dla widowni, w tym:

          – wykonanie fundamentów pod nowy obiekt,
          – wykonanie betonowej konstrukcji pod trybuny,
          – montaż wiaty stalowej,
          – wykonanie przekrycia nad trybunami,
          – wykonanie stanowiska dla spikera,
          – montaż siedzisk na trybunach,
          – zainstalowanie boksów dla drużyn oraz sędziów,

  • renowacja istniejącej nawierzchni trawiastej na boisku głównym, wraz z
  • miejscową wymianą nawierzchni,
  • wymiana nawierzchni na boisku treningowym (nawierzchnia trawiasta),
  • wymiana oświetlenia na boisku treningowym wraz z wymianą słupów,
  • budowa nagłośnienia na trenie obiektu,
  • rozbudowa zaplecza o sanitariaty dla widzów,
  • demontaż istniejących lamp oświetleniowych,

Przebudowa obiektu ma na celu zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia
działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy oraz dostosowanie obiektu (w zakresie
trybun i płyty boiska główngo) do wymagań stawianym przez PZPN klubom klasy okręgowej.
Przewiduje się, ze na obiekcie będą przeprowadzane mecze piłki nożnej do 1000 kibiców.
Zapewniono sanitariaty w ilości 1szt./200 osób. Podczas innych imprez – masowych (przewidzianych
na ponad 1000 osób) organizator zapewni odpowiednią ilość toalet przenośnych oraz udostępni
miejsce przeznaczone na punkt pomocy medycznej oraz dla potrzeb służb porządkowych, i uzgodni je
z odpowiednimi służbami.
Obiekt obecnie w zakresie zaplecza sanitarnego oraz budowy trybun, nagłośnienia i
oświetlenia nie spełnia wymagań stawianych przez PZPN.

Stan projektowany:

1. Zaplecze sanitarne – rzut parteru
2. Zaplecze sanitarne – elewacje
3. Trybuna zadaszona – rzut
4. Trybuna zadaszona – widok 1
5. Trybuna zadaszona – widok 2
6. Projekt Zagospodarowania Terenu
7. Projektowane nawierzchnie

 Postęp prac przy projekcie

Scroll to Top