EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Będzie plac zabaw i wiata

Z radością informujemy, że Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 80 000,00 zł. W ramach realizowanych zadań powstaną: „Centralny plac zabaw w sołectwie Rudy” oraz „Wiata biesiadna w sołectwie Ruda”. Na budowę placu zabaw pozyskano 48 000,00. Wkład własny gminy wyniesie 12 000,00 zł. Za 60 000,00 powstaną: piaskownice, zestaw wspinaczkowy, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, zjeżdżalnia oraz urządzenie edukacyjne liczydło. Na placu zabaw przewidziano również montaż małej architektury w skład, której wchodzi: stojak na rowery, dwie ławki oraz regulamin. Na placu zabaw również zostaną posadowione donice przeznaczone na nasadzenia warzywno-ziołowe. W ramach inwestycji przewidziane są również prace budowlane (ziemne) polegające na przygotowaniu terenu pod urządzenia zabawowe oraz urządzenia małej architektury.  Po urządzeniami zostanie wysypany żwir stanowiący bezpieczną nawierzchnię. Na budowę wiaty w Rudzie pozyskano 32 000,00. Wkład własny gminy wynosi 8 000,00 zł. Za 40 000,00 zł powstanie drewniana wiata biesiadna o wymiarach 4×6 m. Wiata wyposażona zostanie w ławostoły. W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie z inicjatorami złożenia wniosków: sołtysem Rudy panem Przemysławem Hawro oraz Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Rudach: panią Anną Baszczok, panią Hanną Majka-Wojtyczka i  panią Moniką Konkol i dyrektorem panem Adrianem Plura. Burmistrz Paweł Macha podziękował za pomysły i zaangażowanie w projekt. Zdania będą zrealizowane i rozliczone do 10 października 2022 roku.

Zadanie pn. „Budowa centralnego placu zabaw w sołectwie Rudy”  współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku

 

 

Zadanie pn. „Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Ruda”  współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska