EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

    REHABILITACJA DZIECI

W okresie wakacji 2024 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie.

Program rehabilitacji leczniczej realizowany jest w zakresie: Chorób układu oddechowego Wad i chorób układu ruchu Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie od 10.07.2024r. do 30.07 .2024 r. – choroby układu oddechowego Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie od 23.06.2024 r. do 13.07.2024 r. – choroby układu ruchu

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUSY REHABILITACYJNE

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  2. Wiek –dzieci urodzone w latach 2009-2017 (7-15 lat)

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie, Placówkach Terenowych lub na stronie internetowej www.gov.pl/krus

Wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z załącznikami (zał. nr 2- informacja o stanie zdrowia dziecka, zał. nr 6 – informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych, zał. nr 7- oświadczenie ) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2024 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych uzyskają Państwo w PT Katowice, ul. Francuska 10A, pod nr tel. 32/253 28 37 


Szanowni Państwo, Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, Aleja Niepodległości 190. Szczegółowe informacje o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się pod adresem strony internetowej www.gov.pl/krus w zakładce RODO w KRUS.   ­­ 

Scroll to Top