EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa chodników w Rudach (ul. Kolonia Renerowska) i Rudzie Kozielskiej (ul. Raciborska)

Drodzy mieszkańcy ,

Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował listę rankingową zadań zgłoszonych w ramach programu na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Program WID 2021+”.

 

Na liście znajdują się dwa zadania z ternu Gminy Kuźnia Raciborska, które w 50% będą dofinansowane ze środków własnych gminy.

Pierwsze zadanie to budowa chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w Rudach (1640 m), drugie zadanie to budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w Rudzie Kozielskiej (890 m). Planowany termin realizacji zadań to lata 2021-2024.

 

W tym miejscu chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie pani zastępcy burmistrza Sylwii Brzeickiej-Tesarczyk oraz radnemu Enestowi Drazikowi, dzięki którym zadania te znalazły się na liście zadań zgłoszonych do programu.
Dodatkowo chcieliśmy podziękować całej lokalnej społeczności sołectwa Ruda Kozielska, a przede wszystkim członkom Rady Sołeckiej i Stowarzyszeniu „KOZIO”.

 

{gallery}2021/chodnik{/gallery}

Scroll to Top