EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej

Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków rozpoczęła się w 2008 r. Dotychczasowa, z początku lat 50. XX w., nie spełniała już żadnych wymogów. Oddanie do użytku nowej oczyszczalni rozwiązuje obecnie wszystkie problemy i ściek, o takich parametrach jak mówią przepisy, zostaje odprowadzony na zewnątrz.

Choć część technologiczna oczyszczalni funkcjonuje od czerwca 2009 r., aktualnie oddano do użytku cały kompleks, w skład którego wchodzi również budynek administracyjno-laboratoryjny. Oprócz funkcji administracyjno-biurowych, prowadzone tam będą również analizy próbek ścieków w zakresie biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), stężenia chemicznego zapotrzebowania na tlen (CHZTCr), zawiesiny oraz mikroskopowe badania osadu czynnego.

To dla gminy Kuźnia Raciborska bardzo ważna inwestycja. Wytycza myślenie i kierunek rozwoju w zakresie ochrony środowiska. Jest jedną z największych (poza inwestycjami liniowymi), jakie były realizowane na terenie Kuźni w ciągu ostatnich lat.

Projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska” zrealizowano dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (blisko 6 mln. zł), a także przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,5 mln zł). Udział w realizacji zadania miało również miasto oraz Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Całkowity koszt projektu to blisko 12 mln. zł.

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Pracuje w technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Ścieki sanitarne w procesie oczyszczania przechodzą przez następujące obiekty technologiczne: przepompownię (gdzie następuje odseparowanie dużych zanieczyszczeń mechanicznych), budynek sitopiaskownika, zawierający urządzenia do oddzielania ciał stałych do wielkości 5 mm, zbiornik wielofunkcyjny, składający się z trzech części: zbiornika retencyjnego (w którym ścieki są gromadzone i uśredniane), dwóch bioreaktorów (tu następuje biologiczne ich oczyszczenie) oraz zbiornika na osad nadmierny, a także studnię rozprężno-pomiarową.

Nowa oczyszczalnia redukuje ładunek zanieczyszczeń w ściekach w 98%, co w efekcie poprawia jakość wody zarówno w rzece Rudzie oraz Odrze.

{gallery}oczyszczalnia{/gallery} 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska