EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dożynki w Bolaticach 2023

9.08.br.   w Bolaticach, w Republice Czeskiej,  miała miejsce uroczystość Dożynek Gminnych.  Gmina Bolatice, położona na terenie kraju morawsko – śląskiego od wielu lat współpracuje z sołectwem Rudy. Na zaproszenie Starosty Bolatic Pana Herberta Pavery w uroczystościach wzięła udział delegacja Gminy Kuźnia Raciborska: Zastępca Burmistrza Miasta Wojciech Gdesz, Radny Rady Miejskiej  Pan Manfred Wrona oraz Sołtys Sołectwa Rudy  Pan Wojciech Węglorz.

W programie uroczystości znalazły się: uroczysta msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława, korowód dożynkowy, okolicznościowe przemówienia oraz program artystyczny.

Burmistrz Miasta Paweł Macha dziękuje wszystkim którzy przez wiele lat byli i są zaangażowani we współpracę pomiędzy  Gminą Bolatice a Gminą Kuźnia Raciborska, realizowaną przez sołectwo Rudy.

Scroll to Top