EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dyskusja Publiczna

                                                                                  Kuźnia Raciborska 21.03.2023 r

 

 

DYSKUSJA PUBLICZNA

nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska Etap I – rejon ulic Tartacznej, Górniczej i Klasztornej

 

W związku z wyłożeniem, w dniach od 22.03.2023 r. do 21.04.2023 r., do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap I, wraz z uzasadnieniem i  prognozą oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 30.03.2023 r. o godz.15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, sali Urzędu Stanu Cywilnego dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

Treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap dostępna pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/30962785 ).

 

 

BURMISTRZ

 /-/ inż. Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska