EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dzień Bezpieczeństwa na Śląsku

21 marca w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy z inicjatywy Placówki Terenowej KRUS w Raciborzu odbył się Gminny Dzień Bezpieczeństwa.

Każdego roku tutejsza Placówka KRUS organizuje w poszczególnych gminach powiatu raciborskiego takie wydarzenia, kładąc szczególny nacisk na edukację dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie czyha wiele zagrożeń. W ramach spotkań prezentowane są pokazy ratownictwa przedmedycznego, pogadanki, prelekcje
i konkursy mające na celu uwrażliwienie uczniów na różnego rodzaju zagrożenia oraz propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w środowisku wiejskim.

W tym roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z wiodącą kampanią prewencyjną, kładzie szczególny nacisk na przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.

Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, podkreśla, że wydarzenie, którego podjęła się raciborska placówka terenowa, pokazuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skupia się nie tylko na pobieraniu składek
i wypłatach świadczeń. Bardzo ważnym elementem naszej instytucji jest szeroko zakrojona działalność prewencyjna, realizowana w sposób przemyślany, wcześniej zaplanowany i konsekwentnie realizowany, a owocem ciężkiej pracy są wymierne
i satysfakcjonujące efekty. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba wypadków
w województwie śląskim spadła blisko o 60 procent – to niezwykle cieszy i dziś stawia nas na fotelu lidera w całym kraju.

Pomysł KRUS-u spotkał się z dużą aprobatą włodarza gminy, pani Anny Iskały, która przyznała, że tego typu spotkania wzmacniają wśród dzieci świadomość poprawnych zachowań i świetnie wpisują się w zakres działań prewencyjnych.

W organizację całego przedsięwzięcia oprócz KRUS-u, Szkoły oraz Urzędu Gminy
w Nędzy włączyła się również Policja, Straż Pożarna – powiatowa i ochotnicza, a także Okręgowa Inspekcja Pracy w Katowicach.

 

W tym dniu wszyscy uczestnicy projektu byli czynnie zaangażowani w przygotowane ciekawostki, prelekcje i pokazy, a wysiłek i kreatywność dzieci zostały nagrodzone przez organizatorów.

{gallery}2023/bezpieczenstwo{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska