EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

EKOPARK

Miło nam poinformować,    Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Katowicach  pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez nasza Gminę na realizację zadania pod nazwą ,,Budowa Ekoparku w Kuźni Raciborskiej ” w formie dotacji.

Szczegóły dofinasowania: Dotacja zadania nie przekroczy 72,87% kosztów realizacji przedsięwzięcia, przy jednoczesnym założeniu, że nie będzie większa od kwoty 205 330, 00 zł.  Projekt infrastruktury społecznej powstał przy współpracy władz Gminy oraz Zarządu Jednostki Pomocniczej  Osiedle Nr 1.

Celem zadania inwestycyjnego jest utworzenie na ogólnodostępnym terenie, zdegradowanym po przejściu trąby powietrznej (przy szkole podstawowej w Kuźni Raciborskiej ), terenu zielonego dostosowanego do potrzeb społecznych – miejsca spotkań mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska oraz osób odwiedzających naszą gminę. Miejsca, w którym w przyjemnych okolicznościach przyrody można spędzić czas i skorzystać z różnych form aktywności.  W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę ścieżek i alejek pozwalających dotrzeć do siedmiu miejsc zlokalizowanych na terenie ekoparku: istniejącej siłowni typu street workout, wiaty z grillem, placu z rabatami kwiatowymi, ławkami dla seniorów i młodzieży, strefy wypoczynku z leżakami, szkółki przyrodniczo – ekologicznej oraz wybiegu dla psów.

 Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Do zobaczenia w Ekoparku wkrótce…

 

 

Scroll to Top