EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Funkcjonowanie Placówki Pocztowej w gminie Kuźnia Raciborska

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z docierającymi do mnie i do Urzędu informacjami o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Placówki Pocztowej odbyłem od początku roku kilka rozmów z Naczelnikami Placówki Pocztowej, których celem było zwrócenie uwagi na problem a przede wszystkim poprawa funkcjonowania naszej Placówki Pocztowej.

Niestety sygnały o nieprawidłowościach w naszej Placówce Pocztowej docierają do mnie dalej, stanowią również znaczące utrudnienie w przepływie informacji pomiędzy Urzędem, a Mieszkańcami oraz przyczyniają się do powstawania licznych problemów wynikających z niedotrzymania ustawowych terminów.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym wystosowałem pismo do Biura Wsparcia Klientów (treść w poniżej) z wielką nadzieją na poprawę sytuacji i przywrócenie prawidłowości w funkcjonowaniu Placówki Pocztowej a tym samym komunikacji pomiędzy Urzędami i Mieszkańcami.

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska