EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska przeszła do kolejnego etapu konkursu – Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Gmina Kuźnia Raciborska została pozytywnie zweryfikowania w ocenie formalnej konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd i znalazła się w gronie Finalistów Konkursu.

Oprócz Gminy Kuźnia Raciborska w kategorii Inwestycja roku z zakresu budownictwa zostały zgłoszone dwie inwestycje. Pierwsza to termomodernizacja budynku Przedszkola w Rudach oraz budynku OSP w Jankowicach.

Obecnie do pracy przystąpi Kapituła Konkursu, która dokona oceny zgłoszonych przedsięwzięć i wyłoni najlepsze samorządy. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 13 września br. podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2021.

 

 

Scroll to Top