EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gminne Święto Edukacji 2023

Na zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej w Rudach odbyło się spotkanie władz gminy z dyrektorami i nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego złożyli uroczyste ślubowanie, które odebrał Burmistrz Paweł Macha. Akty mianowania otrzymali: Anika Konkol, Aneta Dudek, Agnieszka Jendrzejczyk i Krzysztof Weingarth. Gratulacje z okazji uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrała Karolina Gdesz .Burmistrz Paweł Macha i zastępca burmistrza Wojciech Gdesz złożyli życzenia i podziękowania dyrektorom i nauczycielom za dobrą współpracę oraz wiele działań na rzecz rozwoju gminnej oświaty. Nagrody Burmistrza otrzymali: Daria Bobrzik – Szecówka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach oraz Joanna Sroka – nauczyciel Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu a także Kinga Apollo, Adrian Plura, Kornelia Reichel i Kornelia Hoinza – dyrektorzy placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska. W spotkaniu uczestniczyli również wicedyrektorzy, dyrektor Przedszkola w Rudach oraz dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej  w Budziskach. Otrzymali z rąk władz gminnych specjalne podziękowania. Dziękujemy wszystkim Pracownikom gminnych placówek oświatowych za ich zaangażowanie, trud i pracę na rzecz gminnej edukacji. Życzymy zdrowia, radości, satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska