EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja dot. odbioru odpadów

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” wyłoniono wykonawcę, którym został ponownie PPHU „KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie. Podwykonawcą zadania jest podobnie jak w minionym okresie Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Kuźni Raciborskiej. W dniu 28.12.2015 r. podpisano umowę z KOMART-em na okres dwóch lat tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „odpady komunalne”, a mieszkańcom zostanie dostarczony w terminie do 31.12.2015 r.

Ponadto informuje się, że zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska  przyjętym Uchwałą Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej ( udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „odpady komunalne”)  od stycznia wprowadza się:

– brązowy kolor worków z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, których wywóz ogranicza do 5 worków przy jednym odbiorze,

– czarny kolor worków z przeznaczeniem na odpady zmieszane, które nie mieszczą się w kontenerze.

Scroll to Top