EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja o dofinasowaniu pozakonkursowym (tzw. mały grant) oraz konkursy wsparcia i upowszechniania sportu

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że na platformie WITKAC 9Gmina Kuźnia Raciborska  został:

– ogłoszony nabór ofert dofinansowania pozakonkursowego  w trybie art. 19 a  (tzw. mały grant),

– konkurs w ramach  – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej.

Na stronie BIP Urzędu Miejskiego został ogłoszony konkurs projektów wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu. LINK

Scroll to Top