EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja o śmierci ś.p. Gintera Depty

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 16 listopada 2023 w wieku 81 lat zmarł

Ginter Depta

Był Radnym Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w kadencji 1998-2002

oraz wiele lat członkiem Rady Sołeckiej w Jankowicach.

Był również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach,

gdzie pełnił funkcję Prezesa w latach 1998-2011.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 18 listopada 2023 o godz. 12:00
w kościele św. Marii Magdaleny w Rudach.

Dziękujemy Panu Ginterowi za wszelkie dobro, za pracę i zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej,
a pogrążonej w żałobie Rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia.

 

Władze Gminy Kuźnia Raciborska, Radni Rady Miejskiej,
Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli i Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kuźni Raciborskiej

 

Scroll to Top