EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja w sprawie programu „Niepodległa”

Szanowni Państwo,

jeszcze tylko do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59 można składać wnioski do programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2023 r. O środki moga ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys.

złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Budżet Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2023 roku wynosi 6 mln zł.

 O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),
 • organizacje pozarządowe.

Na przygotowanie i złożenie wniosków beneficjenci mają czas tylko do

24 lutego 2023 roku do godziny 15:59.

Zadania będzie można realizować od 25 kwietnia 2023 do 20 listopada

2023 roku.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 • archiwa państwowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie wyższe;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Wnioski należy skłądać poprzez formularz w systemie Witkac.pl

W ramach programu można realizować następujące zadania:

 • wystawy wraz z katalogami;
 • rekonstrukcje historyczne;
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 • murale;
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

 Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

 Więcej informacji można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-niepodlegla-2023/

Scroll to Top