EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Instrukcja zgłaszania nieprawidłowości

W ramach programu POIS.01.07.01 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS .01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa pois.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu pod nazwą:

 „Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych  w Gminie Kuźnia Raciborska”

Informujemy, że w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach POIiŚ  2014-2020 wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia wszelkich nieprawidłowości w projektach finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 

Więcej informacji na temat mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Scroll to Top