EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Komunikat Akcja Zima

KOMUNIKAT

             W związku z okresem zimowym, działając na podstawie rozdziału 3, art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych,

 uprzejmie przypominamy wszystkim właścicielom prywatnych nieruchomości, zakładom pracy i zarządcom budynków, że do ich obowiązku należy:

  • usuwanie śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
  • monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej, zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, jak i do usuwania z nich śniegu i lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji;
  • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP podczas wykonywania wymienionych wyżej prac.
Scroll to Top