EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Korpus Wsparcia Seniora 2022

Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022

 

Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej otrzymał dotację na realizację Programu „Korpus    Wsparcia Seniorów” na rok  2022 – Moduł  II, dzięki czemu możliwe będzie objęcie pomocą 19 seniorów, w wieku 65 lat i więcej,  zamieszkujących na terenie Gminy Kuźnia Raciborska tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką. Liczba miejsc ograniczona.

 

Teleopieka to rodzaj usług opiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Seniorzy zostaną wyposażeni w opaski monitorujące pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.

Dzięki opasce senior będzie mógł połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacji i podejmie właściwą interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż).

Opaski posiadają funkcję monitorowania podstawowych funkcji życiowych, dlatego w sytuacji nagłej zmiany standardowych parametrów Centrum Teleopieki skontaktuje się z seniorem celem ustalenia, czy jego stan zdrowia wymaga interwencji.

Przydatną funkcją jest detektor upadku – jeśli użytkownik upadnie, np. wskutek utraty przytomności – opaska wyśle sygnał SOS automatycznie – bez konieczności wywołania sygnału przez użytkownika, a Centrum Teleopieki natychmiast podejmie działania.

Wsparcie adresowane jest do osób, w wieku 65 lat i więcej, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

 

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja prowadzona jest w terminie: 01 czerwca – 14 czerwca 2022r. przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnia Raciborskiej. Zgłoszenia do ww. Programu należy dokonać poprzez uzupełnienie  i złożenie Karty zgłoszenia, którą można pobrać  w siedzibie MOPS w Kuźni Raciborskiej lub na stronie internetowej www.mops-kuznia.pl.

 

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel.  32 4191073.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE MOPS

Scroll to Top