EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Miło mi poinformować o kolejnych inwestycjach w Gminie Kuźnia Raciborska

Umowa na realizację zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” podpisana i odebrana.

Zadanie obejmuję przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 4615 mb. Nawierzchnia
o nośności KR 2 i KR 3. Poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

Środki przyznane na realizację zdania: 1 704 609, 00 zł, tj. 63,63% koszt realizacji całego zadania wynosi” 2 378 940, 00 zł, wkład własny Gminy wynosi 36, 37%.

Szczegółowe informacje w zakresie ulic objętych inwestycją podamy wkrótce.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzenie,, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2012-2020. 

{gallery}2023/inwestycje{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska