EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Mobilne punkty szczepień na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Szanowni Mieszkańcy,

Za sprawą pojawienia się wirusa SARS-COV-2, który wywołał ogólnoświatową pandemię, ostatnie półtora roku było dla nas wszystkich szczególnie trudnym okresem. Pandemia pokazała nam, że nasze dotychczasowe przyzwyczajenia musieliśmy zmienić w jednej chwili, a wszelkie kontakty ograniczyć do minimum. Z końcem roku 2020 pojawił się jeden z najważniejszych elementów walki z pandemią – szczepionka, która daje nam nadzieję na tak wyczekiwany powrót do normalności. Kiedy ta normalność nastąpi zależy od nas wszystkich. Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji, a taką możliwość daje nam szczepionka. W interesie całego społeczeństwa leży zatem to, aby cały proces szczepień przebiegał jak najsprawniej.

 

Zwracamy się więc do Państwa z ogromną prośbą o zaangażowanie się w walkę z koronawirusem poprzez przystąpienie do szczepień. W celu dotarcia do jak największej ilości osób w najbliższym czasie na terenie Gminy Kuźnia Raciborska pojawi się Mobilny Punkt Szczepień, w którym będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką. Skorzystać z oferty zaszczepienia będzie można w dniach:

 

-15 sierpnia w Rudach (parking przy Bazylice) podczas Metropolitarnego Odpustu Parafialnego, ul. Cysterska 1, w godzinach od 10:00 do 16:00,

 -21 i 22 sierpnia na Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, ul. Szkolna 1 w godzinach od 11:00 do 17:00,

 -28 sierpnia podczas Dni Kuźni Raciborskiej na terenie Ośrodka Wodno- Rekreacyjnego Wodnik w Kuźni Raciborskiej, ul. Brzozowa 37 w godzinach od 10:00 do 18.00,

 -29 sierpnia podczas Dni Kuźni Raciborskiej na Stadionie Miejskim przy ul. Kozielskiej 30 w Kuźni Raciborskiej godzinach od 15:00 do 20:00.

Jednocześnie zaznaczamy, że cały czas na terenie Gminy Kuźnia Raciborska funkcjonuje Punkt Szczepień Powszechnych przy AMICUS-MED (ul. Klasztorna 9b, 47-420 Kuźnia Raciborska; Telefony: +48 32 419 14 16, +48 32 400 50 06, +48 32 400 50 07, +48 32 419 20 45) oraz infolinia dotyczącą dowozu do punktu szczepień mieszkańców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osób starszych mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 512 203 129).

  

z życzeniami zdrowia
Władze Gminy Kuźnia Raciborska

 

Scroll to Top