EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Na sportowo”

Kolejny rok skutecznie pozyskaliśmy środki na zajęcia dla najmłodszych z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać”. Nauka pływania objęci zostaną uczniowie klas II Szkół Podstawowych w Kuźni Raciborskiej i w Rudach. Dotacja na ten cel  wynosi 20 000,00 zł.

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą także uczestniczyli w „zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej.” Na ten cel ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskano 30 000,00 zł. Gmina do środków z MSiT w ramach tych projektów dokłada takie same kwoty.

 

Dzięki realizowanym od lat projektom dzieci w szkołach mają zapewnioną naukę pływania a także dodatkowe godziny na rozwijanie pasji sportowych przez aktywne i zdrowe spędzanie czasu.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska