EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Najlepsi z najlepszych 2023

W ostatnim dniu sierpnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie Burmistrza Pawła Machy z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych w Kuźni Raciborskiej i w Rudach. Uczniowie za celujące wyniki w nauce, wysokie wyniki sprawdzianu ósmoklasisty oraz za dodatkowe osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej otrzymali „Nagrodę Burmistrza”. Specjalny list gratulacyjny z rąk Zastępcy Burmistrza Wojciecha Gdesza otrzymali rodzice uczniów. W tym roku wyróżnionych zostało 10 absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach i 7 absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej. Burmistrz życzył uczniom odwagi w poznawaniu świata i rozwijaniu swoich pasji.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska