EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Od 1 września 2022 r. sprawy z zakresu działalności gospodarczej oraz GKPIRPA prowadzone będą przy ul. Kościelnej 4 w Kuźni Raciborskiej

Realizacja zadań z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od dnia 1 września 2022 r. prowadzona będzie w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kościelnej 4 w Kuźni Raciborskiej, tel. 32 419 14 69.

Scroll to Top