EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

SPOŁECZNYCH

                                                                                           Kuźnia Raciborska, dnia 07.12.2023 r.


OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kuźnia Raciborska – ulica ,,Gliwickich Saperów”

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 07.12.2023r.,   

termin zakończenia konsultacji: 14.12.2023r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Z up. BURMISTRZA

/-/ mgr Wojciech Gdesz
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta Kuźnia Raciborska

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska