EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

  

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym       (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1944 ze zm.) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

1. Nazwa organizatora transportu zbiorowego:

            Gmina Kuźnia Raciborska

            Ul. Słowackiego 4

            47-420 Kuźnia Raciborska

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

            Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018r.  poz. 2016 ze zm.)

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

            Rodzaj przewozów: komunikacja miejska

            Linie komunikacyjne: Linia 44:  Kuźnia Raciborska – Rudy

                                                           Rudy – Kuźni Raciborska

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

             01 grudzień 2021r.

 

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 1 rok.

 

 

 

Wywieszono 13.08.2021r.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska