EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie Spółki Wodnej – 10.12.2021 r.

OGŁOSZENIE  

SPÓŁKI  WODNEJ

ZARZĄD MSW w KUŹNI RAC. PROSI O :   

DOKONYWANIE  

WPŁAT SKŁADEK ZA ROK 2021  WYŁĄCZNIE U SOŁTYSÓW

DO 15 GRUDNIA 2021 roku.

Trwają procedury rejestracyjne w Urzędach Państwowych – jest złożony wniosek w Wodach Polskich, następnie Urząd Statystyczny,a na końcu  Skarbowy.

Po otrzymaniu decyzji z tych wszystkich instytucji  możemy założyć rachunek bankowy, którego numer podamy do wiadomości publicznej. 

Scroll to Top