EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY – MOJA WIZJA ZERO

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do uczestnictwa w IV edycjI Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w chwili zgłoszenia mają nie mniej niż 13 lat i nie ukończyli 22 lat.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE.

Konkurs przebiega  pod patronatem medialnym TVP Info.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o jej trzy filary, tj.: I filar – Bezpieczeństwo, II filar – Zdrowie, III filar – Dobrostan, oraz jej Siedem Złotych Zasad.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika  pracy konkursowej  na temat filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Polski, poprzez zrealizowanie utworu audiowizualnego w postaci filmu. Praca konkursowa powinna być wykonana i nadesłana przez Uczestnika Konkursu w wersji elektronicznej jako film zapisany w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Długość nagrania powinna wynosić od 30 sekund do 2 minut.

Do Konkursu Uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną samodzielnie wykonaną pracę konkursową.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. ZADANIA KONKURSOWEGO ORAZ INNYCH NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE OPUBLIKOWANYM

NA STRONIE INTERENTOWEJ KRUS www.krus.gov.pl [1]  .

Konkurs trwa do 31-10-2022r.

Mamy nadzieję, ze cenne nagrody dla laureatów tego konkursu będą dodatkową motywacją do zaangażowania się uczniów w ten projekt . Wg regulaminu nagrody to:

1) I nagroda: a) nagroda pieniężna o wartości około/do 4.500 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych brutto) ufundowana przez Fundację PGE; b) dron z kamerą o wartości około/do 2.200 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych brutto) oraz kamera sportowa o wartości około/do 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto) ufundowane przez MRiRW; c) głośnik o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowany przez AGRO Ubezpieczenia; d) tablet o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowany przez KOWR; 8 e) smartwatch, głośnik, plecak o wartości około/do 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto) ufundowane przez ARiMR; f) smartfon o wartości około/do 2.400 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych brutto) ufundowany przez KRUS;

 2) II nagroda: a) nagroda pieniężna o wartości około/do 3.500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych brutto) ufundowana przez Fundację PGE; b) dron z kamerą o wartości około/do 2.200 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych brutto) oraz kamera sportowa o wartości około/do 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto) ufundowane przez MRiRW; c) głośnik o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowany przez AGRO Ubezpieczenia; d) tablet o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowany przez KOWR; e) słuchawki, głośnik, plecak o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowane przez ARiMR; f) smartfon o wartości około/do 2.400 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych brutto) ufundowany przez KRUS;

3) III nagroda: a) nagroda pieniężna o wartości około/do 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) ufundowana przez Fundację PGE; b) dron z kamerą o wartości około/do 2.200 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych brutto) oraz kamera sportowa o wartości około/do 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto) ufundowane przez MRiRW; c) głośnik o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowany przez AGRO Ubezpieczenia; d) tablet o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowany przez KOWR; e) czytnik, głośnik, plecak o wartości około/do 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto) ufundowane przez ARiMR; f) smartfon o wartości około/do 2.400 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych brutto) ufundowany przez KRUS;

 4) 4 (słownie: cztery) wyróżnienia: a) głośnik przenośny o wartości około/do 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto) każdy ufundowany przez AGRO Ubezpieczenia; b) słuchawki o wartości około/do 700 zł brutto (słownie: siedemset złotych brutto) każde ufundowane przez KRUS; 9 5) Nagroda Specjalna Głównego Inspektora Pracy – aparat fotograficzny o wartości około/do 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy; 6) Nagroda Specjalna AGRO Ubezpieczenia – głośnik o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowany przez AGRO Ubezpieczenia;

 

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA

Z poważaniem

Agnieszka Plaskacz

Starszy Specjalista

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska