EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Opinia w sprawie nadania nowej nazwy ulicy

OGŁOSZENIE

 

         Gmina Kuźnia Raciborska realizuje inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego” – łącznik między ul. Topolową, a ul. Strażacką, której finał przewidujemy na sierpień b.r. Droga ta będzie stanowiła dojazd do nowego osiedla domków jednorodzinnych, które powstanie na 33 przyległych działkach gminnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza, że do dnia 31 maja 2023r. zbierać będzie opinie, wnioski zainteresowanych mieszkańców dot. nadania nazwy nowej w/w drodze wewnętrznej. Wnioski, opinie należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy urzędu lub w formie elektronicznej na adres mailowy: poczta@kuzniaraciborska.pl. Zgłoszone pomysły przedstawione zostaną w kolejnym etapie na stronie Urzedu Miejskiego i na Facebooku oraz zostanie przeprowadzone internetowe głosowanie. Nowa nazwa ulicy, która zdobędzie najwięcej głosów, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz przedstawiona do akceptacji Radzie Miejskiej.

{gallery}2023/nazwa{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska