EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

PIĘĆ LAT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w RUDACH

Dnia 22.06.2021 r. na zaproszenie ks. dziekana Jana Rośka w gościnnych murach Rudzkiego Opactwa odbyło się zakończenie roku akademickiego 2020/21 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach. Spotkanie miało również charakter podsumowujący pięciolecie jego działalności. Zaproszonymi gośćmi byli: Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk zastępca burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, rzecznik prasowy Policji Powiatowej w Raciborzu nadinspektor Mirosław Szymański, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudach Pan Adrian Plura, Pan Wojciech Wenglorz sołtys Sołectwa Rudy, Pani Anna Mainusz Kierownik Referatu Edukacji, Sportu i Promocji UM Kuźnia Raciborska, Pani Agnieszka Kozielec księgowa Stowarzyszenia. Motorem powstania naszego Stowarzyszenia był Pan dr Grzegorz Tomasiak. Pociągnął On za sobą grono osób które uwierzyło, że Uniwersytet powstanie. Tak też się stało. Dnia 17 lipca 2016 roku pod poz. nr. 5 Starostwa Powiatowego w Raciborzu zostaliśmy zarejestrowani. Przez cały okres pięciu lat naszej działalności Zarząd starał się zapewnić Członkom różnorakie zajęcia od spotkań z lekarzem, prawnikiem, policją, rzecznikiem praw konsumenta, spotkania z historią po przez wycieczki, kursy, zajęcia gimnastyczne i ćwiczenia na basenie. Przez pewien okres odbywały się zajęcia z języka niemieckiego oraz tańca liniowego. Każdy kto chciał znalazł coś dla siebie. Odwiedziliśmy Obserwatorium Sejsmograficzne, Browar oraz Komendę Policji Powiatowej w Raciborzu. Zwiedziliśmy gmach Sejmu Śląskiego, siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej PRiTV, muzeum Kop. Wujek w Katowicach. Zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce (to wraz z zaproszonymi Członkami UTW w Kuźni Raciborskiej), Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, pałac w Pławniowicach, Opactwo w Krzeszowie, płynęliśmy Kanałem Gliwickim. To tylko kilka z miejsc które odwiedziliśmy. Nasi Członkowie brali udział w czterech kursach komputerowych, z których jeden zakończył się wręczeniem wytrwałym uczestnikom tabletów.

 

To już trzy lata jak przy współpracy z fundacją „ENERGIA CIEPŁA” w Rybniku uczestniczymy w zajęciach gimnastyki wodnej na basenie „Elektrowni Rybnik”. Niestety obostrzenia epidemiologiczne spowodowały konieczność odwołania wielu zaplanowanych spotkań autorskich i medycznych oraz wyjazdów nie tylko na basen (te zajęcia musieliśmy odwoływać już dwukrotnie).

Nie odbyło się tak bardzo oczekiwane Spotkanie Opłatkowe. W zamian Członkowie otrzymali paczki świąteczne wraz z opłatkiem. Co prawda paczka nie zastąpiła tej specyficznej atmosfery tego wyjątkowego spotkania, jednak była jego namiastką.

Trzeba tu wspomnieć o naszym wielkim osiągnięciu, a mianowicie w 2018 roku startowaliśmy w konkursie Dziennika Zachodniego „Uniwersytet 6+”. Na dwanaście startujących tam uniwersytetów zajęliśmy czwarte miejsce.

W naszej działalności nie ograniczyliśmy się tylko do działalności dydaktycznej. W 2019 roku zainicjowaliśmy trzy akcje społeczne.:

Pierwsza to „Znaczek na misje”. W tej akcji zbieraliśmy znaczki pocztowe które następnie zostały przekazane Zakonowi Werbistów z przeznaczeniem na misje święte.

Druga to „Książka dla biblioteki”. W tej akcji Członkowie przekazywali nieodpłatnie książki dla naszej Biblioteki w Rudach. Wszyscy darczyńcy zostali uhonorowani dyplomami.

Trzecia to ”Daj misiaka dla dzieciaka”. Akcja ta została zapoczątkowana przez Instytut Onkologii w Gliwicach. Jej celem było zebranie dla dzieci leczących się w Instytucie zabawek pluszaków, aby wręczyć im je podczas świat Bożego Narodzenia. Do akcji wciągnęliśmy Szkołę Podstawową, Przedszkole oraz Nadleśnictwo w Rudach. Przyłączyły się również osoby indywidualne nawet spoza Rud. Zebrano i przekazano 224 zabawki. To był olbrzymi sukces.

Ponad to nasi Członkowie indywidualnie wspierali akcję prowadzoną przez Szkolę Podstawową w Rudach zbiorki artykułów dla hospicjum w Rybniku.

Należy to stwierdzić, ze wszystkie prowadzone przez Uniwersytet akcje zakończyły się wielkim powodzeniem a ich uczestnicy okazali wielkie serce.

W tym roku przy wsparciu finansowym Sołectwa Rudy wydaliśmy kalendarz z okazji pięciolecia naszego Uniwersytetu.

Statystycznie ujmując pięciolecie działalności Stowarzyszenia to:

13 wycieczek,

20 spotkań tematycznych,

4 kursy komputerowe,

35 wyjazdów na basen,

33 zajęcia z gimnastyki dla seniorów,

1 kurs niemieckiego,

1 kurs tańca liniowego,

1 wyjazd na Koncert Noworoczny do Raciborza;

Kończąc to krótkie sprawozdanie pragniemy z tego miejsca podziękować wszystkim tym, którzy podali rękę naszemu Uniwersytetowi, a co za tym idzie wspierali nasza działalność. Do nich należy zaliczyć:

Opactwo w Rudach z ks. dziekanem Janem Rośkiem,

Włodarzy Miasta Gminy Kuźnia Raciborska p. Burmistrza Pawła Machę oraz p. Zastępcę Burmistrza Sylwię Brzezicką-Tesarczyk,

Szkołę Podstawową w Rudach z p. dyr. Adrianem Plurą,

Sołectwo Rudy z sołtysem Wojciechem Wenglorzem,

Pana nadinspektora Mirosławowa Szymańskiemu z Policji Powiatowej w Raciborzu,

Pana Marcina Gałuszkę-Biernackiego,

Nadleśnictwo w Rudach;

Dziękujemy w sposób szczególny p. Grzegorzowi Tomasiakowi, który bezinteresownie wykonuje prace graficzne dla naszego Stowarzyszenia. On też wykonał projekt naszego jubileuszowego kalendarza.

Dziękujemy Panu Markowi Tomasiakowi za fotograficzną dokumentację naszych spotkań.

Dziękujemy również z serca wszystkim tym którzy wspomagają naszą działalność anonimowo nie oczekując w zamian niczego, którym wystarcza uśmiech i słowo klucz—DZIĘKUJĘ.

Wszyscy którzy wspierają działalność naszego Uniwersytetu zostali uhonorowani  okolicznościowymi pucharami wraz z dyplomem.

 

Pani burmistrz wręczała Słuchaczom ufundowane przez UM Kuźnia Raciborska studenckie birety. Członkowie otrzymali z rak Pani burmistrz okolicznościowe dyplomy pięciolecia UTW w Rudach.

Nagrodę specjalną „SERCE” otrzymała Pani Elżbieta Wons za bezinteresowną pomoc i okazane serce innej słuchaczce, co w tych czasach gdy w wszelkiego rodzaju mediach króluje strach i obawa przed kontaktami z inną osobą jest bardzo cenne.

Wielką niespodzianką były nagrane i przesłane nam przez Ojca Beniamina Remiorza oraz grupę dzieci z Paragwaju życzenia dla naszego Uniwersytetu. Zostały przyjęte z wielką radością i wdzięcznością  https://youtu.be/S_6RVg9nZmM

Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek.

Co do planów na przyszłość to można stwierdzić iż mamy wiele zamierzeń, ale ich realizacja  zależy od sytuacji w Polsce a nie od nas.

Przewodniczący UTW w Rudach

 Roman Oberaj

{gallery}2021/utw_rudy{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska