EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Pieniądze dla oświaty

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił listę wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr FESL.06.02-IZ.01-020/23 Działanie 06.02. Kształcenie ogólne. Na tej liście znalazły się dwa nasze projekty: „Wszyscy jesteśmy równi” – edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz „Równe szanse dla każdego ucznia” – edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. Wnioski zostały złożone na kwotę ponad 1 000 000,00 zł. Mają być realizowane w szkołach w latach szkolnych 2024/2025 i 2025/2026. Oba projekty mają ogromną szansę na otrzymanie dofinasowania. O ostatecznym rozstrzygnięciu będziemy informować na bieżąco.

W latach wcześniejszych ze środków Unii Europejskiej pozyskano w projektach realizowanych przez wszystkie przedszkola i szkoły 1 746 902,50 zł.

Gmina aplikuje i pozyskuje również środki z innych projektów i programów:

– „Laboratoria przyszłości” 202 800,00 zł

– „Poznaj Polskę” – 93 779,00 zł

– „Posiłek w szkole i w domu” – 160 000,00 zł

– „Aktywna tablica” – 70 000,00 zł

– „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 33 000, 00 zł

-„Pływanie dla najmłodszych”(w latach 2020-2023) – 72 000,00 zł

– „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej” (w latach 2020-2023) – 78 000,00 zł

– „Asystent osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” 296 778,60 zł

– „Wsparcie uczniów z Ukrainy” – 41 640,00 zł

– z rezerwy celowej na remont pomieszczeń w szkole w Rudach – 40 000,00 zł

– na „Zielone pracownie” (z WFOŚiGW w Katowicach) – 67 500,00 zł

– na „Eko-pracownię pod chmurką” ” (z WFOŚiGW w Katowicach) – 70 000,00 zł

W sumie z innych programów i projektów 1 225 497,60 zł.

To tylko te największe. Pozyskano także środki na wymianę młodzieży, na zajęcia z języka niemieckiego, na finansowanie SKS-ów, na dofinansowanie do zielonej szkoły dla uczniów klas III, na tablety i laptopy.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pozyskiwanie tych środków. Nie byłoby ich, gdyby nie bardzo dobra współpraca dyrektorów szkół i przedszkoli z Referatem Edukacji, Sportu i Promocji.

                                                                                               Burmistrz Paweł Macha

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska