EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Podpisanie umowy dot. budowy chodnika

10.10 br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej podpisano umowę pomiędzy  Gmina Kuźnia Raciborska, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pawła  Machę a DMK Inżynieria Sp. z o.o.   Przedmiotem umowy jest „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919  w miejscowości Rudy” – realizowanego w ramach programu WID 2021 + – wraz  z nadzorem autorskim.”

Zakres prac obejmie: opracowanie kompletnego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż DW 919 w miejscowości Rudy, ul. Kolonia Renerowska – od zjazdu w drogę gminną Al. Lipowa do końca zabudowań  w kierunku Raciborza (1640,0m) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Realizacja w/w  zadania to maj 2024 r. Wtedy też zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych.

Scroll to Top