EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Podpisano umowę na realizację ścieżki multimedialnej na kolejce w Rudach

10 listopada 2021 roku  burmistrz Paweł Macha oraz przedstawiciel firmy Sim Kol Sp. z o.o. z Katowic Damian Etryk podpisali umowę na realizację projektu Kolejka wąskotorowa – cel turystyczny. Ścieżka multimedialna  planowanego do udzielenia w związku z realizacją projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, pn. Kolejka Wąskotorowa – cel turystyczny w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

W ramach projektu wykonawca dostarczy i zamontuje kompletny system multimedialnej ścieżki edukacyjnej w tym niezbędnych do uruchomienia: urządzeń, narzędzi, oprogramowań materiałów cyfrowych, np. niezbędnych do utworzenia wirtualnej rzeczywistości: zdjęcia, obrazy cyfrowe, filmy w części podstawowej określonych w projekcie w poszczególnych strefach oraz przeprowadzi demonstrację systemu i szkolenie (instruktaż) w zakresie ich obsługi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dla minimum 2 pracowników Zamawiającego.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska