EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ponad 21.000 zł  na zakup sprzętu i odzieży specjalistycznej dla jednostek OSP

Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała środki finansowe dla 3 jednostek OSP w ramach Marszałkowskiego Konkursu pod nazwą „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego w 2024 r.”.

Dotacja celowa przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia ratowniczego oraz odzieży specjalistycznej dla jednostek OSP Kuźnia Raciborska, Rudy, Siedliska. Głównym z kryteriów pozyskania dotacji była liczba wyjazdów do zdarzeń danej jednostki w roku poprzednim. Na każdą jednostkę przyznana została kwota
w wysokości 7.200 zł. Zakupiony za pozyskane środki sprzęt przyczyni się do dalszego, sprawnego realizowania zadań związanych z zapewnieniem mieszkańcom gminy bezpieczeństwa i szybkim reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Zadanie zrealizowane zostanie w bieżącym 2024 roku.

 

  Gratuluję nagrodzonym
             Burmistrz

           Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska