EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Porządkowania gospodarki wodno-ściekowej ciąg dalszy

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej podpisano umowę i przekazano plac budowy w Jankowicach na realizacje zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice”, które jest dofinansowaną inwestycją z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Prace będzie wykonywała firma: HYDROINSTALMET Sp. z o.o., Zabrze ul Piastowska 9. Wartość robót to: 1.820.953,77 PLN z czego dofinansowanie- 1.729.906,08 zł. Wszystkie roboty powinny zostać wykonane do września 2024 roku.

 Celem Projektu jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków, co ograniczy niekontrolowane odprowadzanie ścieków do ziemi i wód, co doprowadzi do redukcji negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych. W ramach zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur kanalizacyjnych ciśnieniowych  o długości ogółem ok. 5 195,85 m, budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej  o długości ogółem ok. 227,74 m, wraz z studniami rewizyjnym i rozprężnymi i pompowniami.

{gallery}2023/news{/gallery}

Scroll to Top