EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Projekt gminny Odnawialne Źródła Energii – dotyczy fotowoltaiki!-03.03.2022

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż w dniu 22.02.2022 r.  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE.

W nowelizacji został dodany pkt 3 w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, który przewiduje, że osoba, które zawarła umowę na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej z Gminą w terminie do 31 marca 2022 r. w ramach programów parasolowych, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

 

Prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł umowę na dofinansowanie mikroinstalacji z Gminą, która realizuje program parasolowy, oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Scroll to Top