EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przypominamy o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest do końca października 2023 r.

Przypominamy o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów
zawierających azbest do końca października 2023 r.

Do końca października 2023 r. można jeszcze składać wnioski o
przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia
dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu
elementów zawierających _azbest__ _oraz innych inwestycji związanych
z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie
powiatu raciborskiego w latach  2021 – 2023.

Powiat dofinansowuje koszty związane z realizacją inwestycji w
wysokości maksymalnie do 50% nie więcej niż 2.500,00 zł.

Informujemy, że nie udzielamy dofinansowań do prac zrealizowanych.

Wniosek można pobrać ze strony Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Dotacje.html
lub w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym Raciborzu. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Realizacja inwestycji musi nastąpić do dnia 30 listopada 2023 r., po
podpisaniu umowy pomiędzy wnioskodawcą i Powiatem.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, tel. (32) 45 97 338, e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz
tel.: 32 45 97 300
fax: 32 415 87 36
e-mail: bok@powiatraciborski.pl
Starostwo Powiatowe w Raciborzu – powiat raciborski

Links:
——
[1] https://www.powiatraciborski.pl/pics/_news/49/asbestic-tile-791786.jpg

 

Scroll to Top