EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przypomnienie Głównego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ślad za poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego nr HŚ.NZ.52.30.2023.MP z dnia 14.12.2023 przypomina, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod linkiem:

 Fontanny z wodą do picia, dystrybutory wody, źródełka – udostępnienie wody do spożycia w placówkach oświaty – Główny Inspektorat Sanitarny – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

znajdują się informacje i zalecenia dotyczące sposobów i ogólnych zasad organizacji warunków umożliwiających dzieciom i młodzieży bezpieczne pod względem zdrowotnym korzystanie z wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia.

Powyższe zalecenia zawierają szczegółowe informacje na temat działań jakie powinni podejmować zarządzającymi placówkami, aby woda do picia z której korzystają dzieci i młodzież była bezpieczna pod względem zdrowotnym

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska