EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Raport Nadleśnictwa Rudy Raciborskiej dotyczący Społecznej Odpowiedzialności Lasów Państwowych

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie przekazało raport dotyczący Społecznej Odpowiedzialności Lasów Państwowych.

Opracowany dokument przedstawia Lasy Państwowe jako organizację, opisuje aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze ich działalności. Zawiera on najistotniejsze dane w zakresie modelu organizacyjnego i formy prawnej zarządzania lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, prezentuje wkład wnoszony w zrównoważony rozwój, ochronę różnorodności biologicznej, pozytywny wpływ na kształtowanie klimatu oraz podkreśla znaczenie ochrony przeciwpożarowej.

Lasy Państwowe są otwarte i dostępne dla każdego obywatela. Prowadzą one działalność edukacyjną w zakresie szeroko pojętych zagadnień przyrodniczych oraz leśnych, budują i utrzymują obiekty turystyczne aby lasy były łatwiej dostępne.

Ze środków uzyskiwanych ze sprzedaży drewna, które stanowi naturalny w pełni odnawialny i przyjazny człowiekowi surowiec Lasy Państwowe współfinansują różnorodne przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, prowadzą wspólne inwestycje z samorządami oraz co najistotniejsze chronią i odnawiają lasy, aby zapewnić ich przetrwanie i istnienie dla przyszłych pokoleń.

 

 

RAPORT SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LASÓW PAŃSTWOWYCH

Scroll to Top