EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rolniku zgłaszaj NIEZWŁOCZNIE wypadki związane z działalnością rolniczą do Placówki Terenowej KRUS, w której jesteś ubezpieczony.

Rolniku zgłaszaj  NIEZWŁOCZNIE wypadki  związane z działalnością rolniczą  do Placówki Terenowej KRUS, w której jesteś ubezpieczony.

Z uwagi na nieterminowe zgłaszanie przez rolników  wypadków zaistniałych przy pracy w gospodarstwie rolnym KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Raciborzu informuje, że wypadki powinny być zgłaszane niezwłocznie.

 

Niejednokrotnie późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności  skutkują odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

 

W celu zapobiegania w/wym sytuacjom informujemy, że rolnik czy domownik powinien  bez zbędnej zwłoki zgłosić wypadek związany z prowadzeniem działalności rolniczej do tej placówki KRUS,  w której jest ubezpieczony.

 

Wypadki związane z prowadzeniem działalności rolniczej można zgłaszać do KRUS nie tylko osobiście, ale również przez telefon, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP)

 

Telefon kontaktowy KRUS Racibórz 32 453 94 19  czynny w godzinach pracy placówki.

 

źródło: KRUS Racibórz

 

Scroll to Top