EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Patriotyzm Jutra” – granty do 70 tys. zł na edukację historyczną

Nawet 70 tys. złotych dofinansowania na realizację projektów związanych z szeroko rozumianą edukacją historyczną mogą otrzymać samorządowe instytucje kultury w ramach tegorocznej edycji programu „Patriotyzm Jutra”. Nabór wniosków trwa do 27 lutego br.

 

Prowadzony przez Muzeum Historii Polski ogólnopolski program grantowy „Patriotyzm jutra” służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski.

„Wiedza o przodkach, ich doświadczeniach, wyborach życiowych, sposobie widzenia świata jest istotnym elementem polskiej tożsamości oraz źródłem inspiracji. Znajomość wydarzeń historycznych, polskich tradycji, a także tradycji różnych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących historyczne ziemie Polski i Rzeczypospolitej, pozwala na zdobywanie większej świadomości samego siebie oraz chroni przed uproszczonym pojmowaniem świata i uleganiem ideologiom” – zaznaczono w opisie idei programu.

Do składania wniosków uprawnione są samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów takich jak: działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników (m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc., wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne (także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący), działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii (przede wszystkim historii społecznej), projekty popularyzujące wiedzę o historii (m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii), tworzenie stron i portali internetowych promujących historię i popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 tys. zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10 proc. budżetu przedstawionego we wniosku oraz 70 tys. zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20 proc. Minimalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł.

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną w systemie Witkac  do 27 lutego 2023 roku do godziny 23:59. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia naboru.

Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

„Patriotyzm Jutra” jest programem realizowanym od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2022 rozdysponowano 40 mln złotych i dofinansowano ponad 1500 projektów. Zgłoszono blisko 12 000 projektów z całej Polski. W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 117 zadań.

 

Regulamin programu

 

 

źródło:www.samorzad.pap.pl

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska