EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rozpoczęcie prac związanych z budową PSZOK-u

9.10  rozpoczął się kolejny etap prac związanych z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kuźni Raciborskiej.  Inwestycja zlokalizowana jest na ulicy Tartacznej.

W jej ramach  docelowo powstanie  miejsce, pozwalające na rozpoczęcie działań związanych z gospodarką odpadami w obiegu zamkniętym. Inwestycja ta będzie jedną z nielicznych inwestycji tego typu, będących we władaniu gminnego samorządu na terenie województwa śląskiego.

Związana będzie z gospodarowaniem  odpadami w systemie obiegu zamkniętego, samodzielnie rozwiązując transport i zagospodarowanie śmieci z terenu Gminy Kuźnia Raciborska. Przyczyni się do deeskalacji kosztów ponoszonych przez mieszkańców w tym obszarze.

Systemowe działania w gospodarce odpadami na terenie Gminy Kuźnia Raciborska zostały rozpoczęte kilka lat wcześniej.  Skutkuje to utrzymaniem cen na stosunkowo niskim poziomie w odniesieniu do okolicznych samorządów.

Proces ten wymagał odpowiedniej lokalizacji. W tym celu zakupiony został dawny tartak. Przeprowadzono właściwe formalności związane z planowaniem przestrzennym oraz projektowaniem.

Dziś rozpoczynamy przedostatni etap prac- budowę PSZOK-u. Ostatnim będzie  wdrożenie procesów technologicznych.

Władze Gminy Kuźnia Raciborska dziękują Parlamentarzystom wspierającym realizację tej, jakże ważnej dla mieszkańców, inwestycji.

Podczas  rozpoczęcia   etapu budowy  PSZOK-u obecna była Senator Ewa Gawęda. Podczas  konferencji  związanej z tym wydarzeniem  burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha podziękował  Pani Senator za stałą obecność, wspieranie inwestycji oraz wielkie zaangażowanie na rzecz mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska.

Obecna była także Poseł do Parlamentu Europejskiego – Izabela Kloc.  Pani Poseł od wielu  lat  bezpośrednio angażuje się w działania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy. To m.in. dzięki wsparciu Pani Poseł przeprowadzono inwestycję związaną z budową brakującego odcinka wałów przeciwpowodziowych.

Scroll to Top