EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Niektórzy z nas goszczą u siebie w domach osoby z Ukrainy, które przyjechały do Polski po 24.02.2022 r. i mają w związku z tym prawo do świadczeń.
Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.
Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni.
Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.
Świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.
Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej oraz w Internecie.
Poniżej linki do rozporządzeń w tym zakresie:
 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska