EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Święto Niepodległości w Przedszkolu

10 listopada w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu odbył się sejmik dziecięcy. W uroczystości uczestniczyli: senator RP pani Ewa Gawęda oraz burmistrz Paweł Macha. Po zakończeniu sejmiku o godzinie 11:11 uroczyście odśpiewano Hymn Polski. Przed rozpoczęciem uroczystości dyrektor Lidia Kryś oprowadziła gości po wyremontowanym budynku przedszkola, który został zmodernizowany w ramach realizacji projektu pt: ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborskiej”-  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W ramach tego zadania dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z ociepleniem nieużytkowego poddasza, zamontowano panele fotowoltaiczne.  wymieniono ogrzewanie węglowe na ogrzewanie gazowe, zamontowano pompę ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wymieniono instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Koszt całej inwestycji to: 833 508,90 zł z czego dofinansowanie wyniosło  617 867,21 zł.

{gallery}2021/p1termo{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska